Nigeria Postal Codes Finder And Zip Code Listing

Nigeria Postal Code Finder And Zip Code Listing 36 State of this country, complete with L.G.A, Towns, Villages, Districts, And Areas

Obi/Oju LGA Postal Codes

Obi/Oju LGA ZIP Codes, This Local Government Area consists of 3 Districts with postal codes 972008 - 971108.

Listing of ZIP Code in Obi/Oju LGA

Distric


Igede Postal code
Town ZIP Code
Adum971106
Adum - Okete971106
Ainu- Ette971106
Ameka971106
Anchim971106
Andibilla971106
Anyadegwu971106
Anyone971106
Anyuwogbu971106
Atekpe971106
Ebonda971106
Edumoga971106
Ega971106
Eja971106
Ekoti971106
Ekpong971106
Epwa-Ibilla971106
Ibegi971106
Ichacho971106
Ichakobe971106
Idajo971106
Ihulam971106
Ikachi971106
Ikomi971106
Itega971106
Itipala971106
Iyeche971106
Oba-Ogebe971106
Obachita971106
Obi971106
Obigwe971106
Obijegwu971106
Obohu971106
Oboru971106
Obotu971106
Obubu971106
Obuza971106
Ochimode971106
Ochodu971106
Odubo971106
Oga-Olowa971106
Ogengeng971106
Ogogo971106
Ohio971106
Ohirigwe971106
Ohoho971106
Ohuma971106
Oikpodom971106
Ojingi971106
Oju971106
Okakongo971106
Okete971106
Okileme971106
Okonche971106
Okpinya971106
Okpoma971106
Omope971106
Onyike971106
Opoan971106
Orihi971106
Oshirigwe971106
Otakini971106
Otakpi971106
Otunche971106
Owori-Obotu971106
Oyiwo971106
Uchenyum971106
Ucho971106
Ugburu971106
Ukpa971106
Ukpila971106
Ukpute971106
Umoda971106
Utabiji971106
Wori-Obotu971106

Ito Postal code
Town ZIP Code
Abelega971108
Abofutu971108
Adega971108
Adiko971108
Adodo971108
Adum West971108
Adum-East971108
Akiraba971108
Akunda971108
Ameka971108
Anchiomodoma971108
Any-Oko971108
Anyagwu971108
Anyichika971108
Ayoye971108
Ebong-Itogo971108
Echoro971108
Eewu971108
Ekingo971108
Igbegi971108
Igwe971108
Ijanke971108
Ijegwu971108
Ijokwe971108
Ikandiye971108
Ikiriye971108
Ikponyine971108
Ikwokwu971108
Inyuma971108
Ipinu-Adiko971108
Irabi971108
Itakpa971108
Ito971108
Itogo971108
Iyaho971108
Oba971108
Obigago971108
Ochinebe971108
Odeleko971108
Odiapa971108
Ogede971108
Ogilewu-Itogo971108
Ogoro971108
Ogwope971108
Ohehe971108
Ohuma971108
Ohuye971108
Ojantile971108
Ojegbe971108
Ojenya971108
Ojor971108
Ojuwo971108
Okpirikwu971108
Okpirikwu-Adum971108
Okpokwu971108
Okukukwu971108
Okuntegbe971108
Okwubi971108
Okwumaye971108
Otokwe971108
Owo971108
Owo-Adum971108
Oye-Obi971108
Oyinyi971108
Ubeke971108
Ubele971108
Udebor971108
Udegi971108
Ugbodom971108
Ukpuleru971108
Ukpute971108
Utugboji971108
Yeshewe971108

Uwokwu Postal code
Town ZIP Code
Adodo971107
Adum971107
Alloma971107
Anwu971107
Arigede971107
Ebenta971107
Egbilla-Idella971107
Egbilla-Izzi971107
Ekpete971107
Enugu-Oye971107
Enurn971107
Esewa971107
Ibalakum971107
Idele971107
Ifator971107
Igbegi971107
Igbella971107
Igbilla971107
Igwe-Ette971107
Igwoke971107
Ikatakwe971107
Ikoku971107
Ikori971107
Inyuma971107
Irachi971107
Itafor971107
Itakeni971107
Iyator971107
Iyokolo971107
Obaogede971107
Obene971107
Obiladun971107
Odaleko971107
Ogaka971107
Ogege971107
Ogori971107
Ojokwe971107
Okekpo971107
Okochi971107
Okwurum971107
Orihi971107
Otukpo-Oye971107
Owori-Ipinu971107
Oye971107
Ubeke971107
Uda971107
Udogwu971107
Uje971107
Ukpute971107

Postal Facility

City ZIP Code
Oju Ost972008

Post Office

Post Office in Obi/Oju LGA
Post OfficeAddress
Oju OstEkpengbe Round about Oju.

Other Town or LGA codes

📮 The main post offices in each region in Nigeria have postal codes ending in 0001. The lowest postal code is 100001 and the highest with a special code is 982002.

🏤 NIPOST or Nigerian Postal Service is a company owned and operated by the government of this country. The country has a total of more than 5000 post offices spread throughout the region. Find the correct ZIP (Zone Improvement Plan) code or Postal Code for the postal address you need.