Michika LGA Zip Codes, by District and Town

Michika LGA zip codes, This Local Government Area consists of 7 Districts with postal codes ranging from 651103 to 657101.

Listing of Zip Codes in Michika LGA

District: Bazza

TownZip Code
Bazza Margi , Dilichime , Jigalambu , Kudzum , Tsukumu , Tuden Wada , VIH , Watsila651103

District: Zah

TownZip Code
Sufuku , Thukudou , Zah , Zah Megha651104

District: Garta

TownZip Code
Diwa , Garta , Garta Kasa , Ghevi , Glumchi , Hule , Kemale , Mwagwa , Nkala , Pee , Sima Gali , Sima Mallo , Simakwande651105

District: Futu

TownZip Code
Futudu , Futuless , Himike , Vu-Kaghe651106

District: Nkafa

TownZip Code
Dlaka , Dzali , Ghenjawa , Gilhenki , Hudzukwi , Kwatsabe , Lidle , Mboruro , Mbradzewi , Minkisi , Moda , Mukaracitta , Mumi , Murva , Nkafa Mnalamai , Pambulo , Patha , Waya Ndawa , Wula , Wurarike , Wuro Gayandi , Wuro Ngiki651107 & 651109

District: Madzi

TownZip Code
Bedi , Gra , Kasuwa Naira , Kelen Kela , Kubi , Kuda , Kura Tsandza , Madzi , Madzi II , Muzuku , Tilli , Wambilumi , Warakauze , Watu II , Yamue657108

District: Michika

TownZip Code
Anguwan Layi Lassa , Bokka , Bulabili , Dzuroke , Jang , Kambadea , Kwabapale , Kwalia , Layi Lughu , Likune , Michika , Mutse , Rafin Samyi , Sangari I , Villegwa , Vu-Zhehyi657101