Udung Uko LGA Zip Codes, by District and Town

Udung Uko LGA zip codes, This Local Government Area consists of 4 Districts with postal codes ranging from 523105 to 523106.

Listing of Zip Codes of Udung Uko LGA

District: Afaha Okpo

TownZip Code
Edikor Eyiba , Edikor Eyobiosio , Edikor Eyokpu , Eniongo , Eye Oko , Eyo Atai , Eyo Atang , Eyo Ating-Osung , Eyo Ebieme , Eyo Esio Osung , Eyo Nsek , Eyo Okponung , Eyo Ukpe , Eyo Uliong , Eyo Ulung , Eyo Uwe , Eyobisung , Eyofin , Uboro Isong Inyang , Udung Adatang , Udung Esio , Udung Uko , Usung523105

District: Okpo Clan

TownZip Code
Enino , Eyiba , Eyo Ating Osung , Eyo Esin , Eyo Esio Usung , Eyo Uliong , Eyo-Ating , Eyobiosio , Eyofin , Eyoko , Eyokponung , Eyokpu , Eyosio-Osung , Eyotai , Udng Otok , Udung Adatang523105

District: Ubodung Clan

TownZip Code
Ekim , Ubodung523106

District: Ubodung

TownZip Code
Ekim523106