Urue Offong LGA Zip Codes, by District and Town

Urue Offong LGA zip codes, This Local Government Area consists of 6 Districts with postal codes ranging from 523107 to 523112.

Listing of Zip Codes of Urue Offong LGA

District: Afaha

TownZip Code
Okpo , Uboro Oron523107

District: Ubodong

TownZip Code
Abiak Elibi , Anai Okpo , Edok , Eyetong , Eyo Eyekip , Eyo Okwong , Eyo Ufuo , Eyo Uwesong , Eyo Uya , Eyobiasang , Eyokpifie , Eyulor , Oduonim Isong Inyang , Oduonim Oro , Okossi , Ubodung , Udung Eta , Udung Okpor , Udung Uwe , Ukuda , Urue Offong523108

District: Ibighi

TownZip Code
Okuko , Oyoku Ibighi , Oyubia , Uya Oron523109

District: Ukwong

TownZip Code
Ibetong-Eweme , Ikpe , Mbokpu-Eyo-Ima , Mbokpu-Eyokan , Mbukup-Uko-Akai523110

District: Okiuso

TownZip Code
Atte , Umeme523111

District: Egughu

TownZip Code
Elei , Ibetong Nsie523112