Ughelli North LGA Postal Code: Delta State

This is a list of Ughelli North Postal Codes. This local government area is located in Delta State, South South Geopolitical Zone of Nigeria.

For more details on the list of ZIP codes or Postal codes in Ughelli North LGA, find the code along with the area and location.

Postal Code for Ughelli North, Delta.

PostcodeLocationLGAType
333105UghelliUghelli NorthDelta
333106AgbarhaUghelli NorthDelta
333107OgorUghelli NorthDelta
333108EvwreniUghelli NorthDelta
333109OwheruUghelli NorthDelta
333110AgbarhoUghelli NorthDelta
333111OrogunUghelli NorthDelta

Ughelli North Postal Code

Place
Postal Code

Ughelli Town

 • Afiesere
  333105
 • Ekiugbo
  333105
 • Ekrejebor
  333105
 • Eruemukobwarien
  333105
 • Iwhrekpokpo
  333105
 • Iwhremaragha
  333105
 • Iwhremaro
  333105
 • Iwhreneneiwhreorie
  333105
 • Ododegho
  333105
 • Odovie
  333105
 • Ofuoma
  333105
 • Ogbovwan
  333105
 • Ohwaro
  333105
 • Oteri
  333105
 • Otorwodo
  333105
 • Uduere
  333105
 • Ughelli
  333105
 • Ujode
  333105

Agbarha

 • Agbaide
  333106
 • Agbarha-Otor
  333106
 • Aghalokpe
  333106
 • Awirha
  333106
 • Edjeba
  333106
 • Edjekemevor
  333106
 • Edoide
  333106
 • Ehwahwa
  333106
 • Esemagidi
  333106
 • Etefe
  333106
 • Gana
  333106
 • Idjerhe
  333106
 • Ihwredju
  333106
 • Imiroje
  333106
 • Oghara
  333106
 • Ogorode
  333106
 • Okpara
  333106
 • Omakoghwre
  333106
 • Omavovwe
  333106
 • Ophori
  333106
 • Oteri
  333106
 • Otokutu
  333106
 • Owevwe
  333106
 • Saniko
  333106
 • Ujovwre
  333106

Ogor

 • Ejekota
  333107
 • Ogor
  333107
 • Otogor
  333107
 • Oviri
  333107
 • Ovwodokpokpo
  333107

Evwreni

 • Erhurigbedi
  333108
 • Evwreni
  333108
 • Ivwrorode
  333108
 • Iwrorha
  333108
 • Unenurhie
  333108

Owheru

 • Agadama
  333109
 • Aghanubi
  333109
 • Akabanisi
  333109
 • Avwon
  333109
 • Erhuigbedi
  333109
 • Erhuruwe
  333109
 • Iwre-Egbo
  333109
 • Ogode
  333109
 • Oguname
  333109
 • Ohoro
  333109
 • Ophori-Uwedjor
  333109
 • Ophrororo
  333109
 • Oreba
  333109
 • Owarovwon
  333109
 • Uwheru
  333109
 • Uwriche
  333109
 • Uyode
  333109

Agbarho

 • Ehwerhe
  333110
 • Ekrerhavwe
  333110
 • Ikweghwu
  333110
 • Iteregbi
  333110
 • Oguname
  333110
 • Ohrerhe
  333110
 • Okan
  333110
 • Okorikpere
  333110
 • Ophori
  333110
 • Orho-Agbarho
  333110
 • Orhokpokpo
  333110
 • Oviri
  333110
 • Ughwughelli
  333110
 • Uvwiama
  333110
 • Uvwiamuge
  333110

Orogun

 • Aragba
  333111
 • Eboh
  333111
 • Ekrijezue
  333111
 • Emonu
  333111
 • Erhobaro
  333111
 • Idjerhe
  333111
 • Igbuku
  333111
 • Imodje
  333111
 • Obodeti
  333111
 • Okoh-Idiopha
  333111
 • Onyobru
  333111
 • Orhokpokpo
  333111
 • Orhomuru
  333111
 • Orogun
  333111
 • Otorho-Orogun
  333111
 • Ovara-Umusu
  333111
 • Ovara-Unukpo
  333111
 • Sanubi
  333111
 • Ugono
  333111
 • Uzuaka
  333111

The main post offices in each region in Nigeria have postal codes ending in 0001. The lowest postal code is 100001 and the highest with a special code is 982112.

NIPOST or Nigerian Postal Service is a company owned and operated by the government of this country. The country has a total of more than 5000 post offices spread throughout the region. Find the correct ZIP (Zone Improvement Plan) code or Postal Code for the postal address you need.