Kontagora LGA Postal Code

Kontagora Postal Codes is 923101 and Facility code is 923003. This local government area is located in Niger State, North central Geopolitical Zone of Nigeria. For more details on the list of ZIP codes or Postal codes in Kontagora LGA, find the code along with the district and location.

District List


Kontagora ZIP Codes

  Place
  Postal Code
 1. Kontagora (Rural)
  • Abubakar
   923101
  • Alala
   923101
  • Am. Benyo
   923101
  • An. Auta
   923101
  • An. Dan Jibo
   923101
  • An. Maidandum
   923101
  • An. Mamman Gwdan
   923101
  • An. Man, G/Abara
   923101
  • An. Muham.
   923101
  • An. Nagani
   923101
  • An. Saidu
   923101
  • Badakkar
   923101
  • Badukke
   923101
  • Bakin Gulbi
   923101
  • Basullube
   923101
  • Bawa Ragura
   923101
  • Buda
   923101
  • D/Dawan Tum
   923101
  • D/Fadama
   923101
  • Daji Kamuku
   923101
  • Dappa
   923101
  • F/Usalle
   923101
  • Fangu Us
   923101
  • Fun Abdu
   923101
  • Ganawa
   923101
  • Ibini
   923101
  • Ibolid/Fadama
   923101
  • Kafin Maikomo
   923101
  • Kag. Gabirawa
   923101
  • Kagara Tsahuwa
   923101
  • Kam Bain
   923101
  • Kamuka
   923101
  • Kamutu
   923101
  • Kontagora
   923101
  • M. Bnuda Sadau
   923101
  • M. Buda Sadau
   923101
  • M/Adamu
   923101
  • M/Bisallah
   923101
  • Maaji Mashingin
   923101
  • Magaida
   923101
  • Magaji
   923101
  • Magandu
   923101
  • Maje
   923101
  • Makeri Boka
   923101
  • Malehe Gari
   923101
  • Malo
   923101
  • Maraba Lamba
   923101
  • Masaha
   923101
  • Masama
   923101
  • Mashigin Maje
   923101
  • Masuga Gari
   923101
  • Matacibu
   923101
  • Mint. Masakara
   923101
  • Monde
   923101
  • Munt. M.
   923101
  • Nama
   923101
  • Noma
   923101
  • Rafin Gora Gari
   923101
  • Rafin/Wa-Gona
   923101
  • Ragadawa
   923101
  • S/G Managu
   923101
  • S/Garin
   923101
  • Sar/Sudan
   923101
  • T/Amadu Kama
   923101
  • T/Gamu-Gaku
   923101
  • T/Jaye
   923101
  • T/Kawata
   923101
  • T/Kawo
   923101
  • T/Mande
   923101
  • T/Na Ukku
   923101
  • T/Sakko
   923101
  • T/Siri
   923101
  • T/Usubu
   923101
  • T/Wada
   923101
  • T/Wawa
   923101
  • Tun Akwati
   923101
  • Tun Babandogo
   923101
  • Tun Bagudu
   923101
  • Tun Habu
   923101
  • Tun. Gelawa
   923101
  • Tun. Habu
   923101
  • Tun. Maikame
   923101
  • Tun. Makeri
   923101
  • Tun. Sullubawa
   923101
  • Tun/Ga-Allah
   923101
  • Tund Ado
   923101
  • Udara
   923101
  • Ung. Amaduri-Zargina
   923101
  • Ung. Balassar/
   923101
  • Ung. Dukkawa
   923101
  • Ung. Galadiman
   923101
  • Ung. Jan. Buda
   923101
  • Ung. Janwuru
   923101
  • Ung. Mamman
   923101
  • Ung. Ranga
   923101
  • Ung. Saturan Noma
   923101
  • Ung. Zuru Gadan
   923101
  • Urungwa Gari
   923101
  • Usale
   923101
  • Usalle
   923101
  • Ushinda
   923101
  • Usualle
   923101
  • Utacu Gari
   923101
  • Uzange M.
   923101
  • Uzange
   923101
  • Uzawe
   923101
  • Yarkade
   923101

Postal Facility
LocationLGAZipcode
KontagoraKontagora923003

The main post offices in each region in Nigeria have postal codes ending in 0001. The lowest postal code is 100001 and the highest with a special code is 982112.

NIPOST or Nigerian Postal Service is a company owned and operated by the government of this country. The country has a total of more than 5000 post offices spread throughout the region. Find the correct ZIP (Zone Improvement Plan) code or Postal Code for the postal address you need.