Nigeria Postal Codes Finder And Zip Code Listing

Nigeria Postal Code Finder And Zip Code Listing 36 State of this country, complete with L.G.A, Towns, Villages, Districts, And Areas

Bende LGA Postal Codes

Bende LGA ZIP codes, This Local Government Area consists of 11 Districts with postal codes ranging from 441113 to 441123.

Listing of ZIP Codes in Bende LGA

District


Alayi Postal code
Town ZIP Code
Afor-Ukwu ➲ Agba ➲ Agbakoli ➲ Amaeke ➲ Amagu ➲ Amaigwu ➲ Amankalu ➲ Amaoji ➲ Amaoku/Amaoku ➲ Amaokwelu ➲ Amaozara ➲ Amautazi/Okputa ➲ Elugwu ➲ Etiti Amaelu ➲ Etiti Amagbo ➲ Ezi Alayi ➲ Isiegbu ➲ Obuohia ➲ Umunyere. 441121

Bende Postal code
Town ZIP Code
Etiti ➲ Ishimigu ➲ Isiegbu ➲ Ndi-Torty ➲ Ndiekeugo ➲ Ndiokorukwu ➲ Nditoli ➲ Obuohia ➲ Ogo Ubi Bende ➲ Okporoenyi ➲ Okputong ➲ Onuinyana ➲ Ukpom ➲ Umuokoro. 441113

Igbere Postal code
Town ZIP Code
Agbo ➲ Amaetiti ➲ Amaiyi ➲ Amakpo ➲ Amakwu ➲ Amaofufu ➲ Amoji ➲ Eziama ➲ Ibinanta ➲ Ibinaukwu ➲ Ohumola ➲ Umuisis. 441120

Item Postal code
Town ZIP Code
Akanu ➲ Akwanu ➲ Amaekpu ➲ Amaokwe ➲ Amaokwo ➲ Apanu ➲ Okagwe ➲ Okayi ➲ Okoko ➲ Umuakpa ➲ Umunnato ➲ Umuokpo. 441123

Itumbauzo Postal code
Town ZIP Code
Ibom ➲ Mbukwa ➲ Ndi-Iwo ➲ Ntalakwu ➲ Okpoedi ➲ Umuokpe. 441114

Nkpa Postal code
Town ZIP Code
Amadiaba ➲ Amaedukwo ➲ Amaohoro ➲ Amaokpu ➲ Eluama ➲ Muegwu ➲ Nkporo ➲ Odua ➲ Okpobia ➲ Ugwu ➲ Umuede. 441117

Ozui-Tem Postal code
Town ZIP Code
Amaeke ➲ Amagbo ➲ Amaukwu ➲ Ebem ➲ Elugwumba ➲ Idiagbo ➲ Ihie Mba ➲ Mgbele ➲ Ndiaikpakpim ➲ Ndiobu ➲ Ndiokoroguodu ➲ Ndiombe ➲ Obuofia ➲ Ofiavu ➲ Ogboko ➲ Umukpti ➲ Umuobia ➲ Umuokoroali ➲ Umuolazi. 441118

Ugwueke Postal code
Town ZIP Code
Amaba ➲ Amabanta ➲ Amaeze ➲ Amagu/Amaba ➲ Amakwu ➲ Amangwu ➲ Amaokayi ➲ Amauta ➲ Amiyi ➲ Ezenta ➲ Ezeukwu ➲ Ndielu ➲ Umungwere. 441122

Umuhu-Ezechi Postal code
Town ZIP Code
Achi ➲ Amabo ➲ Amagbo ➲ Amaugwu ➲ Amazo ➲ Ameke ➲ Isiegbu ➲ Ndiagbo ➲ Neke-Necha ➲ Okputo ➲ Umukpube. 441116

Umu-Menyi Postal code
Town ZIP Code
Akoli Imenyi ➲ Amaoji ➲ Amaukwu ➲ Elu-Lodu ➲ Lodu ➲ Lohum. 441119

Uzuakoli Postal code
Town ZIP Code
Agbozu ➲ Amamba ➲ Amankwo ➲ Eluama ➲ Ngwu. 441115

📮 The main post offices in each region in Nigeria have postal codes ending in 0001. The lowest postal code is 100001 and the highest with a special code is 982002.

🏤 NIPOST or Nigerian Postal Service is a company owned and operated by the government of this country. The country has a total of more than 5000 post offices spread throughout the region. Find the correct ZIP (Zone Improvement Plan) code or Postal Code for the postal address you need.