Nigeria Postal Codes Finder And Zip Code Listing

Nigeria Postal Code Finder And Zip Code Listing 36 State of this country, complete with L.G.A, Towns, Villages, Districts, And Areas

Zaki LGA Postal Codes

Zaki LGA zip codes, This Local Government Area consists of 2 Districts, namely Sakwa and Zaki.

Listing of Zip Codes in Zaki LGA

District


Sakwa Postal code
Town Zip Code
Aishi ➲ Alangawari ➲ Alari ➲ Amar Mari ➲ Anamo ➲ Aririn Sakwa ➲ Babbadige ➲ Badagana ➲ Bagalu ➲ Bakari ➲ Barwarin Kudu ➲ Chibiyayi ➲ Chirimari ➲ Cnacharam ➲ Dagumani ➲ Daudiri ➲ Daushe ➲ Dugumani ➲ Fagimari ➲ Fuchukuwa ➲ Gaguimari ➲ Garunfaram ➲ Gatashiya ➲ Gumai ➲ Gurara. ➲ Gwalalun ➲ Jajeri ➲ Jalkatari ➲ Jandago ➲ Jatauri ➲ Jedde ➲ Jolga ➲ Kachan ➲ Kadirawa ➲ Kafin Larabawa ➲ Kagummaje ➲ Kameme ➲ Kankaleri ➲ Kauneri ➲ Lafarmari ➲ Lariye ➲ Madufa ➲ Mara ➲ Maraba Gumai ➲ Marakawa ➲ Mur-Mur ➲ Ragwaram Da`u ➲ Ragwaram Tankwali ➲ Sabon Garin Sakwa. ➲ Sabon Sara ➲ Sade ➲ SAKWA ➲ Sandi Galau ➲ Talbarin Bare Bari ➲ Talbarin Fulani ➲ Tatije ➲ Tello ➲ Tijjane ➲ Zainameri ➲ Zamaramari. 752105

Zaki Postal code
Town Zip Code
Aburbur ➲ Adamante ➲ Adishin ➲ Agoguma ➲ Agon ➲ Agusha ➲ Akeza ➲ Alagarno ➲ Alganari ➲ Alhajeri ➲ Amalewa ➲ Andama ➲ Ariri ➲ Asake ➲ Asurbun ➲ Atakuya ➲ Babuwuri ➲ Bagam ➲ Bakatuma ➲ Balkiri ➲ Barnesu ➲ Barwari ➲ Bima ➲ Bindiri ➲ Bulagana ➲ Bulturi ➲ Bursali ➲ Caldimari. ➲ Dala-Dagum ➲ Damewa ➲ Damodi ➲ Dasare ➲ Daya ➲ Disini ➲ Dudduru ➲ Dukawa ➲ Dukkuri ➲ Fiyo Fiyo ➲ Futti' ➲ Gadai ➲ Gara ➲ Garin Gami ➲ Garin Malam ➲ Gasakakum ➲ Gatuma ➲ Gauya ➲ Gayambo ➲ Gujarma ➲ Gurka ➲ Jalkatari ➲ Jama`Aren Katagum ➲ Jujjin ➲ Juliahi ➲ Jumbori ➲ Jundu. ➲ Kadabdu ➲ Kajawai ➲ Karayan ➲ Kaskindin ➲ KATAGUM ➲ Kirchubuwa ➲ Kizir ➲ Kore Mabbi ➲ Kuduban ➲ Kukawa ➲ Kwayamri ➲ Ladari ➲ Lodiyo ➲ Machanguwa ➲ Mai Kore ➲ Mainako ➲ Mainari ➲ Maiwa ➲ Makawa ➲ Makintari ➲ Maluri ➲ Manawaski ➲ Mandamari ➲ Masaje ➲ Migiya ➲ Nduya ➲ Rajuwa. ➲ Sabakuwa ➲ Sabon Gari ➲ Saidiri ➲ Sansan ➲ Santalmari ➲ Saradugum ➲ Sutuwa ➲ Tabbasu ➲ Tadire ➲ Tagoyo ➲ Tashena ➲ Tikirje ➲ Tubsiga ➲ Turari ➲ Wareki ➲ Wasari ➲ Zango ➲ Zaratku ➲ Ziga ➲ Zinah. 752105

📮 The main post offices in each region in Nigeria have postal codes ending in 0001. The lowest postal code is 100001 and the highest with a special code is 982002.

🏤 NIPOST or Nigerian Postal Service is a company owned and operated by the government of this country. The country has a total of more than 5000 post offices spread throughout the region. Find the correct ZIP (Zone Improvement Plan) code or Postal code for the postal address you need.