Nigeria Postal Codes Finder And Zip Code Listing

Nigeria Postal Code Finder And Zip Code Listing 36 State of this country, complete with L.G.A, Towns, Villages, Districts, And Areas

Zaki LGA Postal Codes

Zaki LGA zip codes, This Local Government Area consists of 2 Districts, namely Sakwa and Zaki.

Listing of Zip Codes in Zaki LGA

District


Sakwa Postal code
Town Zip Code
Agga Bura 603105
Azare Piti 603105
Azare Tasha 603105
Bantali 603105
Barki Sakwa 603105
Batabwa 603105
Bayu 603105
Bilatum 603105
Bokokatau 603105
Bubalkwi 603105
Bukin 603105
Bwala Katsina 603105
Chata 603105
Dagiza 603105
Damudanaka 603105
Dikira 603105
Dim 603105
Dlirim 603105
Dulmi 603105
Duthlalang 603105
Dzaku 603105
Funwa 603105
Galdimare 603105
Garkwi 603105
Ghuma 603105
Giraba 603105
Girassa 603105
Gum 603105
Gumbar 603105
Gumshim 603105
Gwandzang 603105
Gwanga 603105
Gwaski 603105
Gyeraha 603105
Hema 603105
Huba 603105
Humsu 603105
Hyentira 603105
Jara 603105
Kida 603105
Kidang 603105
Kingging 603105
Kirkidang 603105
Labu 603105
Lakshari 603105
Laraski 603105
Lokoja 603105
Malang 603105
Marama 603105
Mbirti 603105
Mbulatawiwi 603105
Mbuma 603105
Mimithiu 603105
Mindi 603105
Ndirim 603105
Ndirsha 603105
Nduraku 603105
Ngassam 603105
Ngilangshimtu 603105
Ngwa 603105
Pakilama 603105
Pama 603105
Pela Ola 603105
Pelakitsa 603105
Pirkisu 603105
Pirkutum 603105
Pizumbin 603105
Posira 603105
Pusda 603105
Sabon Gari 603105
Sakwa 603105
Sakwa-Bura 603105
Samari 603105
Shaffa Wuyaku 603105
Tanga Rahi 603105
Tawakari 603105
Thlakwa 603105
Tong 603105
Tsahuyam 603105
Turkuta 603105
Wabar 603105
Wabara 603105
Warni 603105
Whitambaya 603105
Wida 603105
Wuyaku 603105
Yalmatata 603105
Yaulan 603105
Yelwa 603105
Yimirshika 603105
Zabu 603105
Zali 603105
Zange 603105
Zham 603105
Aishi 752105
Alangawari 752105
Alari 752105
Amar Mari 752105
Anamo 752105
Aririn Sakwa 752105
Babbadige 752105
Badagana 752105
Bagalu 752105
Bakari 752105
Barwarin Kudu 752105
Chibiyayi 752105
Chirimari 752105
Cnacharam 752105
Dagumani 752105
Daudiri 752105
Daushe 752105
Dugumani 752105
Fagimari 752105
Fuchukuwa 752105
Gaguimari 752105
Garunfaram 752105
Gatashiya 752105
Gumai 752105
Gurara 752105
Gwalalun 752105
Jajeri 752105
Jalkatari 752105
Jandago 752105
Jatauri 752105
Jedde 752105
Jolga 752105
Kachan 752105
Kadirawa 752105
Kafin Larabawa 752105
Kagummaje 752105
Kameme 752105
Kankaleri 752105
Kauneri 752105
Lafarmari 752105
Lariye 752105
Madufa 752105
Mara 752105
Maraba Gumai 752105
Marakawa 752105
Mur-Mur 752105
Ragwaram Da`u 752105
Ragwaram Tankwali 752105
Sabon Garin Sakwa 752105
Sabon Sara 752105
Sade 752105
SAKWA 752105
Sandi Galau 752105
Talbarin Bare Bari 752105
Talbarin Fulani 752105
Tatije 752105
Tello 752105
Tijjane 752105
Zainameri 752105
Zamaramari 752105

Zaki Postal code
Town Zip Code
Aburbur752105
Adamante752105
Adishin752105
Agoguma752105
Agon752105
Agusha752105
Akeza752105
Alagarno752105
Alganari752105
Alhajeri752105
Amalewa752105
Andama752105
Ariri752105
Asake752105
Asurbun752105
Atakuya752105
Babuwuri752105
Bagam752105
Bakatuma752105
Balkiri752105
Barnesu752105
Barwari752105
Bima752105
Bindiri752105
Bulagana752105
Bulturi752105
Bursali752105
Caldimari752105
Dala-Dagum752105
Damewa752105
Damodi752105
Dasare752105
Daya752105
Disini752105
Dudduru752105
Dukawa752105
Dukkuri752105
Fiyo Fiyo752105
Futti'752105
Gadai752105
Gara752105
Garin Gami752105
Garin Malam752105
Gasakakum752105
Gatuma752105
Gauya752105
Gayambo752105
Gujarma752105
Gurka752105
Jalkatari752105
Jama`Aren Katagum752105
Jujjin752105
Juliahi752105
Jumbori752105
Jundu752105
Kadabdu752105
Kajawai752105
Karayan752105
Kaskindin752105
KATAGUM752105
Kirchubuwa752105
Kizir752105
Kore Mabbi752105
Kuduban752105
Kukawa752105
Kwayamri752105
Ladari752105
Lodiyo752105
Machanguwa752105
Mai Kore752105
Mainako752105
Mainari752105
Maiwa752105
Makawa752105
Makintari752105
Maluri752105
Manawaski752105
Mandamari752105
Masaje752105
Migiya752105
Nduya752105
Rajuwa752105
Sabakuwa752105
Sabon Gari752105
Saidiri752105
Sansan752105
Santalmari752105
Saradugum752105
Sutuwa752105
Tabbasu752105
Tadire752105
Tagoyo752105
Tashena752105
Tikirje752105
Tubsiga752105
Turari752105
Wareki752105
Wasari752105
Zango752105
Zaratku752105
Ziga752105
Zinah 752105

Other Town or LGA codes

📮 The main post offices in each region in Nigeria have postal codes ending in 0001. The lowest postal code is 100001 and the highest with a special code is 982002.

🏤 NIPOST or Nigerian Postal Service is a company owned and operated by the government of this country. The country has a total of more than 5000 post offices spread throughout the region. Find the correct ZIP (Zone Improvement Plan) code or Postal Code for the postal address you need.