Nigeria Postal Codes Finder And Zip Code Listing

Nigeria Postal Code Finder And Zip Code Listing 36 State of this country, complete with L.G.A, Towns, Villages, Districts, And Areas

Apa LGA Postal Codes

Apa LGA ZIP Codes, This Local Government Area consists of 1 District.

ZIP Code in Apa LGA

District


Ochekwu Postal code
Town ZIP Code
Achaba ➲ Adija ➲ Ahija ➲ Ajube-Icho ➲ Ajugbe-Echaje ➲ Akpaniho ➲ Akpanta ➲ Akpete ➲ Akpoloko ➲ Alifeti ➲ Amoke ➲ Angwa ➲ Ankapli ➲ Auke ➲ Auke-Geri ➲ Bapa ➲ Ebukodo ➲ Edikwu-Icho ➲ Ekela ➲ Ibadum ➲ Idada ➲ Iga-okpaya ➲ Iga-ologbeche ➲ Igoro ➲ Ijaha ➲ Ijege ➲ Ikampu ➲ Ikobi ugbobi. ➲ Ikor ➲ Imana ➲ Inyapu ➲ Jericho ➲ Jos ➲ Kaduna ➲ Oba ➲ Obinda ➲ Obuleha ➲ Ochenmo ➲ Ochichi-ologiri ➲ Ochinchi-olaji ➲ Ochumekwu ➲ Odejo ➲ Ododo-Ajaje ➲ Odugbeho ➲ Odugbo ➲ Ofoko ➲ Ogbenegwu ➲ Ogbonoko ➲ Ogebe ➲ Ogodo ➲ Ogoduma ➲ Ohoke ➲ Oiji ➲ Ojantele ➲ Ojecho ➲ Ojeke. ➲ Ojide ➲ Ojuloko ➲ Okpakachi ➲ Okpeme ➲ Okpoda ➲ Okpokwu ➲ Okwoho ➲ Okwuji ➲ Ola Kamonye ➲ Oladu ➲ Oleitodoakpa ➲ Olekele ➲ Olete ➲ Olobaidu ➲ Olodoga ➲ Ologba ➲ Oloja ➲ Olojo-Utukugwu ➲ Oloko-Angbo ➲ Olufene ➲ Omelemu ➲ Omogidi ➲ Opah ➲ Opanda ➲ Otakpa ➲ Oye ➲ Ukpogo ➲ Zauku.972107

Postal Facility

City ZIP Code
Iga Okpaya 972003

Post Office

Post Office in Apa LGA
Post OfficeAddress
Iga -okpayaBeside the Chief Palace Iga / Okpaya.

📮 The main post offices in each region in Nigeria have postal codes ending in 0001. The lowest postal code is 100001 and the highest with a special code is 982002.

🏤 NIPOST or Nigerian Postal Service is a company owned and operated by the government of this country. The country has a total of more than 5000 post offices spread throughout the region. Find the correct ZIP (Zone Improvement Plan) code or Postal code for the postal address you need.