Nigeria Postal Codes Finder And Zip Code Listing

Nigeria Postal Code Finder And Zip Code Listing 36 State of this country, complete with L.G.A, Towns, Villages, Districts, And Areas

Okpokwu LGA Postal Codes

Okpokwu LGA ZIP Codes, This Local Government Area consists of 6 Districts with postal codes 972005 - 973106.

Listing of ZIP Code in Okpokwu LGA

Distric


Edumoga Postal code
Town ZIP Code
A-Adabulu973106
Adum973106
Agamud973106
Agbangwe973106
Agila-Oladikwu973106
Aiede973106
Ajide973106
Akaga973106
Akpitodo-Akpaya973106
Akpodo973106
Akpuneje973106
Alaglanu973106
Amafu973106
Aokete973106
Aokpaneg973106
Aokpasu973106
Aokpe973106
Atekpo973106
Ebo-Ya973106
Ebodahubi973106
Edkeajio973106
Efede-Aoi973106
Efffa973106
Effion973106
Efoyo973106
Ejema973106
Ekenobi973106
Engle973106
Gapo973106
Igama973106
Ijeha973106
Ipoya973106
Iwewe973106
Laionyes973106
Obotu-Ehaje973106
Obotu-Icho973106
Obulu973106
Odaba973106
Oduda973106
Ogblega973106
Ogblo973106
Ogbodo973106
Ogodum973106
Ogomotu973106
Ojigo973106
Okana973106
Okga-Ogodo973106
Okopolikpo-I973106
Okpafie973106
Okpale973106
Okpale-Ota973106
Okpilioho973106
Okpolikpo-Ehaje973106
Oladegbo973106
Olago973106
Olaidu973106
Olaioleje973106
Olengbecho973106
Ollo973106
Omolokpo973106
Omusu973106
Opioli973106
Otada-Otutu973106
Otobi973106
Ugbokolo973106
Ugbokpo973106

Ichama Postal code
Town ZIP Code
Acho973102
Adiga973102
Adiga Oyira973102
Ejaa973102
Ichana973102
Ipele-Ohebe973102
Ipole-Aiagbo973102
Ipole-Aiebega973102
Ipole-Aikpe973102
Ipole-Aiona973102
Iwewe-Ichama973102
Ode-Sasa973102
Odokpo973102
Ojocha973102
Ojoga973102
Oleayidu973102
Oma973102

Okpoga Postal code
Town ZIP Code
Agado973101
Agene973101
Ai-Anechi973101
Ai-Ochokpo973101
Aidogodo973101
Akpakpa973101
Amuju973101
Ede-Okpaga973101
Idiri973101
Idobe973101
Idoko-Aga973101
Ikonijo973101
Ogbaga973101
Ogwuche Akpa973101
Okadoga973101
Oklenyi973101
Okpoga973101
Okpudu973101
Olayi-Agbino973101

Orokam Postal code
Town ZIP Code
Adum-Oko973104
Ai-Ona973104
Efoma973104
Ejema973104
Enyajuru973104
Ibiladu973104
Ikemu973104
Imeyi973104
Ipole-Adupi973104
Ipole-Ako973104
Ipole-Iyiru973104
Ipole-Oko973104
Itesi973104
Leke973104
Obenda973104
Ocheje.973104
Ogwurute973104
Okparigbo973104
Olaigbena973104
Ole-Igwu973104
Oleche973104
Orokam973104
Oture973104
Ugbagba-Ako973104
Ugbogidi973104
Ukalegu-Igwu973104
Ukporo973104

Otukpa Postal code
Abache973105
Abo973105
Adepe973105
Adum973105
Agbafu973105
Ago973105
Aikwu973105
Akpagidigbo973105
Alagiranu973105
Ari-Engweewu973105
Court-Otukpa973105
Ebari973105
Ebudu973105
Efeche973105
Efekwo973105
Effion973105
Efocho973105
Efugo973105
Eha-Otukpa973105
Eke-Ekwute973105
Epe-Agbo973105
Epeilo973105
Epeilo-Ikpoyi973105
Idede973105
Idiri973105
Idodoloko973105
Ijadoja973105
Ikregi973105
Ipichicha973105
Ipiga973105
Ipole Abo973105
Ipu-Ugbogbo973105
Ipuchicha973105
Obuh973105
Oda973105
Odoba973105
Odwebe973105
Ofojo973105
Ogaje973105
Ogene973105
Ogonkwu973105
Okoncheta973105
Olabekpa973105
Olachagbaha973105
Oladu973105
Olagwuche973105
Olamago973105
Oloche973105
Onchegbi973105
Orido973105
Oto973105
Otukpa973105
Owoso973105
Ubiegi973105
Udegi973105
Ugbamaka973105
Ugbogwu973105
Ugbokpo973105
Ukwo973105
Umarichi973105
Zaria973105

Owukpa Postal code
Town ZIP Code
Adu973103
Agira973103
Aiede973103
Aifam-Centre973103
Aiji973103
Alagarunu973103
Amejo973103
Anchimodo973103
Ankpa973103
Annachowga973103
Atamaka973103
Ati973103
Ebanna973103
Ebela973103
Ede973103
Eha-Uleke973103
Ehicho973103
Ehuhu973103
Ejaa973103
Ejule973103
Eke973103
Eke-Ai odu973103
Eke-Akpa973103
Elugu973103
Epiege973103
Eru973103
Eyere973103
Eyupi973103
Ibagba973103
Ibiti973103
Idogobe973103
Iga-Uroko973103
Ikwo973103
Ipole973103
Ipole-Aitan973103
Ipole-Aiuja973103
Ipole-Ekere973103
Ipole-Owukpa973103
Iwewe973103
Iwewe-Aiodu973103
Oderigbo973103
Ogbata973103
Ogbonoko973103
Ogichigodi973103
Ogwurutee973103
Okpoto973103
Okpudu973103
Olempe-Ogicho973103
Oma973103
Onyirada973103
Owukpa973103
Owuruwuru973103
Ubafu973103
Ubenjira973103
Ubono973103
Ugbokpo973103
Ugbugbu973103
Ukalegwu973103
Uko973103
Uleke973103
Umafu973103

Postal Facility

City ZIP Code
Okpoga972005
Ugbokolo 972007

Post Office

List of Post Office in Okpokwu LGA
Post OfficeAddress
OkpogaNo. 6 Ollo Rd Ugwu Okpoga.
UgbokoloNo. 15 Enugu – Otukpo Rd Ugbokolo.
IgumaleNo. 5 Egwu Market rd Igumale.

Other Town or LGA codes

📮 The main post offices in each region in Nigeria have postal codes ending in 0001. The lowest postal code is 100001 and the highest with a special code is 982002.

🏤 NIPOST or Nigerian Postal Service is a company owned and operated by the government of this country. The country has a total of more than 5000 post offices spread throughout the region. Find the correct ZIP (Zone Improvement Plan) code or Postal Code for the postal address you need.