Nigeria Postal Codes Finder And Zip Code Listing

Nigeria Postal Code Finder And Zip Code Listing 36 State of this country, complete with L.G.A, Towns, Villages, Districts, And Areas

Ikwo LGA Postal Codes, Ebonyi State

Ikwo LGA ZIP Codes, the Local Government Area in the Ebonyi state and consists of 14 Districts with Postal codes 482123 to 482136.

Listing of ZIP Codes in Ikwo LGA

District


Akpan-Wudele Postal Code
Town ZIP Code
Ndioduma 482126
Ndiechi 482126
Mbada 482126
Imabali 482126
Ifelemenu 482126
Ebiem 482126
Amokpo 482126
Akataka 482126
Akahaufu 482126

Amain-Yima Postal Code
Town ZIP Code
Aguinyima 482132
Animocha 482132
Enyim 482132
Odeligbo 482132

Echia-Like Postal Code
Town ZIP Code
Ugbodo-Echialike 482136
Omege Ameka 482136
Ndiona 482136
Ndioduma 482136
Ndialegu 482136
Ndiagu 482136
Inyimagu Amaka 482136
Amchara 482136
Amanguru 482136
Amainyima 482136

Eka-Awoke Postal Code
Town ZIP Code
Ndiufu Umuota 482124
Ndigu Umoka 482124
Ezeke 482124
Echare-Ukwu 482124
Aguiyima 482124

Enyibichiri-Alike Postal Code
Town ZIP Code
Ubeagu-Ndiechi 482133
Obuluechi-Ohatekwe 482133
Obuluechi-Ndiewese 482133
Obuluechi-Ndiechi 482133
Obeagu-Ndinwosa 482133
Obeagu-Ndinwese 482133
Ndiagu-Enyibichiri 482133

Etim-Ekpuitumo Postal Code
Town ZIP Code
Nsuba 482130
Nduku 482130
Ndiaguazu 482130
Ivakpa 482130
Imenduru 482130
Elugu 482130
Ebusieike 482130

Igbudu Postal Code
Town ZIP Code
Umueh 482127
Uduku 482127
Ogagbo 482127
Ndiofia 482127
Izo 482127
Ishieke 482127
Imogo 482127
Amudo 482127

Inyimagu Postal Code
Town ZIP Code
Ukwenyim 482134
Ugwueke 482134
Oferekpe 482134
Ofenekpa 482134
Odumowo 482134
Ochokwu 482134
Obegu 482134
Ibem 482134
Effie Mgbabo 482134
Amuna 482134
Akataka 482134
Akahufu 482134
Agbaenyim 482134

Ndiagu-Achara Postal Code
Town ZIP Code
Agubata 482125
Nzeshi Ndiagu 482125
Okpara 482125
Okpotokum 482125
Omege 482125

Ndiagu-Amagu Postal Code
Town ZIP Code
Umuomara 482128
Orona 482128
Ochieyin 482128
Nsobo-Okwuenyim 482128
Ndieke 482128
Item Amagu 482128
Enyigwuchiri 482128
Ekereikwo 482128
Anyagbarigwe 482128

Ndifu-Alike Postal Code
Town ZIP Code
Ugwuefor 482131
Onyikwa 482131
Ohankwu 482131
Ogidiga 482131
Enyim-Chukwu 482131
Agalagu 482131

Ndufu-Achara Postal Code
Town ZIP Code
Okpotokum 482123
Oferekpe Nkalfor 482123
Nzashi 482123
Ndiufu Umuota 482123
Ndiagu Umoka 482123
Agubata-Ndufu 482123

Ndufu-Amagu Postal Code
Town ZIP Code
Obegu-Ohatekwe 482129
Ndiofoke 482129
Iginaledoba 482129
Akunkuna 482129
Agalagu 482129
Abina 482129

Noyo-Alike Postal Code
Town ZIP Code
Onuofia-Ndiagu 482135
Omege 482135
Noyo 482135
Ndiogbu 482135
Ndiofia 482135
Ndiechi-Ndiagu 482135
Ikpta-Noyo 482135
Enukpeofia 482135
Bianji 482135

Other LGA codes

📮 The main post offices in each region in Nigeria have postal codes ending in 0001. The lowest postal code is 100001 and the highest with a special code is 982002.

🏤 NIPOST or Nigerian Postal Service is a company owned and operated by the government of this country. The country has a total of more than 5000 post offices spread throughout the region. Find the correct ZIP (Zone Improvement Plan) code or Postal Code for the postal address you need.