Nigeria Postal Codes Finder And Zip Code Listing

Nigeria Postal Code Finder And Zip Code Listing 36 State of this country, complete with L.G.A, Towns, Villages, Districts, And Areas

Bali LGA Postal Codes, Taraba State

Bali LGA ZIP Codes, the Local Government Area in the Taraba State, North East Geopolitical Zone consists of 2 districts with Postal codes 672101 to 672102.

Listing of ZIP Codes in Bali LGA

District


Bakundi Postal Code
TownZIP Code
Aka672101
Aruta672101
Asinai672101
Badakoshi672101
Bagoni672101
Bajabure672101
Bakundi672101
Bali672101
Bankayire672101
Bariki672101
Bayere672101
Bokki672101
Borno Kurukuru672101
Cude672101
Dali672101
Daniya672101
Fondulare672101
Gangfir672101
Gangumi672101
Ganpentom672101
Garbachede672101
Garin Garba Kungana672101
Garin Garba Suntai672101
Garin Ulu672101
Garin-Jatau672101
Garke672101
Gayo672101
Gazabu-Balkeji672101
Gongkwai672101
Gurama672101
Hawan-Mata672101
Jameta-Kundi672101
Jammiri672101
Jauro-Bam672101
Kaigama672101
Kamalifidi672101
Kankani672101
Kararuwa672101
Kasina672101
Kungana672101
Kwagiri672101
Kwanah Jukun672101
Kwanan Damisa672101
Kwassa672101
Mahanga672101
Mahurmi672101
Mai Biutu672101
Mai hulo672101
Maichibi672101
Maigoge672101
Maigoro672101
Maikarfi672101
Maikinta672101
Mailaya672101
Maisamari672101
Maisaye-Yandang672101
Mallam-Yaro672101
Mayokam672101
Murna-Chomu672101
Nahuta672101
Nakwai672101
Nya672101
Nyagong672101
Nyalli672101
Pangri672101
Panri672101
Sabon Dale672101
Sabon Gida672101
Sabon Kasuwa672101
Sansani672101
Sarkin-Bawa672101
Shuwa672101
Suntai672101
Takalafiya672101
Tondurum672101
Tonti672101
Waya672101
Wurbu672101
Wuro Amadu672101
Yakai672101
Yelwa Kararuwa672101
Yelwa672101
Zaga672101

Dakka Postal Code
TownZIP Code
Ardo Tiba672102
Boduri672102
Dakka672102
Dekusum672102
Gamgboni672102
Ganga Dole672102
Gangbiyiwa672102
Gangburanmaso672102
Ganggira672102
Gangkita672102
Ganglari672102
Garbatau672102
Garin Ibrahim672102
Garin Jatau672102
Garin Samari672102
Garin Sambo672102
Garin-Kuri672102
Gong Dole672102
Jangare672102
Kampu672102
Kanwe Maroko672102
Mading672102
Mana Gangduniyaru672102
Masa-Ibbi672102
Mini Miri Donlola672102
Nyawanti672102
Nyenalongba672102
Nyikusum672102
Pamanga672102
Shena672102
Tiba672102
Timjemi672102
Wuro Hausa672102
Zoban Shakuna672102

Other Town or LGA Codes

📮 The main post offices in each region in Nigeria have postal codes ending in 0001. The lowest postal code is 100001 and the highest with a special code is 982002.

🏤 NIPOST or Nigerian Postal Service is a company owned and operated by the government of this country. The country has a total of more than 5000 post offices spread throughout the region. Find the correct ZIP (Zone Improvement Plan) code or Postal Code for the postal address you need.