Jama'are LGA Postal Code

Jama'are Postal Codes is 751003 to 751110. This Local Government Area is located in Bauchi State, North East Geopolitical Zone of Nigeria. For more details on the list of ZIP codes or Postal codes in Jama'are LGA, find the code along with the district and location.

District List


Jama'are ZIP Codes

  Place
  Postal Code
 1. Dogonjeji
  • Arawa
   751107
  • Bambasa
   751107
  • Dallah
   751107
  • Dogonjeji
   751107
  • Gilar
   751107
  • Gongo
   751107
  • Kira/Yalwa
   751107
  • Mabai
   751107
  • Mar,anji
   751107
  • Sabon-Kafi
   751107
 2. Galdimari
  • Baburti
   751109
  • Baggawo
   751109
  • Boddorgel
   751109
  • Changanawa
   751109
  • Galdimari
   751109
  • Kagadama
   751109
  • Kata-Kata
   751109
  • Sharaba
   751109
 3. Hanafari
  • Bodinga
   751108
  • Guda
   751108
  • Hanafari
   751108
  • Kamaku East
   751108
  • Kirbiti
   751108
  • Kwantamari
   751108
  • Lariye
   751108
  • Mafudi
   751108
  • Memahefta
   751108
  • Nafarga
   751108
 4. Jama'are
  • Abutilori
   751106
  • Alayyi
   751106
  • Arawa
   751106
  • Baburti
   751106
  • Baki
   751106
  • Bundiri
   751106
  • Burdugel
   751106
  • Dagahsi
   751106
  • Dagelji
   751106
  • Digiza
   751106
  • Dogonjeji
   751106
  • Fetere
   751106
  • G/Babani
   751106
  • Ganuwaji
   751106
  • Gerawa
   751106
  • Gidan Jauro Sabo
   751106
  • Gundumi
   751106
  • Hanafari
   751106
  • Jabori
   751106
  • Jafunawa
   751106
  • Jahuno
   751106
  • Jama`are
   751106
  • Janburi
   751106
  • Jogowel
   751106
  • Joroga
   751106
  • Jurara
   751106
  • Kabegel
   751106
  • Kafin Dila
   751106
  • Kamaku
   751106
  • Katirje
   751106
  • Katsinawa
   751106
  • Kayarda
   751106
  • Kesuwo
   751106
  • Koyenti
   751106
  • Kuduwo
   751106
  • Kwandawa
   751106
  • Kwankamari
   751106
  • Lariye
   751106
  • Mabai
   751106
  • Mailemo
   751106
  • Maimasheta
   751106
  • Marmanji
   751106
  • Pango
   751106
  • Rarum
   751106
  • Sabon Gari
   751106
  • Sabon Kaffi
   751106
  • Wamburum
   751106
  • Yakashi
   751106
  • Yangamai
   751106
  • Yarimari
   751106
  • Yola
   751106
 5. Jurara
  • Abatalori
   751110
  • Allah Yayi
   751110
  • Fetere
   751110
  • Garin Babani
   751110
  • Jurara
   751110
  • Kesowo
   751110
  • Kuduwo
   751110
  • Kwandawa
   751110
  • Nagelji
   751110
  • Rarum
   751110
  • Tuid
   751110

Bauchi Other Codes

The main post offices in each region in Nigeria have postal codes ending in 0001. The lowest postal code is 100001 and the highest with a special code is 982112.

NIPOST or Nigerian Postal Service is a company owned and operated by the government of this country. The country has a total of more than 5000 post offices spread throughout the region. Find the correct ZIP (Zone Improvement Plan) code or Postal Code for the postal address you need.