Obi LGA Postal Code

Obi Postal Codes is 971106. This local government area is located in Benue State, North central Geopolitical Zone of Nigeria. For more details on the list of ZIP codes or Postal codes in Obi LGA, find the code along with the district and location.

District List


Obi ZIP Codes

  Place
  Postal Code
 1. Igede
  • Adum
   971106
  • Adum - Okete
   971106
  • Ainu- Ette
   971106
  • Ameka
   971106
  • Anchim
   971106
  • Andibilla
   971106
  • Anyadegwu
   971106
  • Anyone
   971106
  • Anyuwogbu
   971106
  • Atekpe
   971106
  • Ebonda
   971106
  • Edumoga
   971106
  • Ega
   971106
  • Eja
   971106
  • Ekoti
   971106
  • Ekpong
   971106
  • Epwa-Ibilla
   971106
  • Ibegi
   971106
  • Ichacho
   971106
  • Ichakobe
   971106
  • Idajo
   971106
  • Ihulam
   971106
  • Ikachi
   971106
  • Ikomi
   971106
  • Itega
   971106
  • Itipala
   971106
  • Iyeche
   971106
  • Oba-Ogebe
   971106
  • Obachita
   971106
  • Obi
   971106
  • Obigwe
   971106
  • Obijegwu
   971106
  • Obohu
   971106
  • Oboru
   971106
  • Obotu
   971106
  • Obubu
   971106
  • Obuza
   971106
  • Ochimode
   971106
  • Ochodu
   971106
  • Odubo
   971106
  • Oga-Olowa
   971106
  • Ogengeng
   971106
  • Ogogo
   971106
  • Ohio
   971106
  • Ohirigwe
   971106
  • Ohoho
   971106
  • Ohuma
   971106
  • Oikpodom
   971106
  • Ojingi
   971106
  • Oju
   971106
  • Okakongo
   971106
  • Okete
   971106
  • Okileme
   971106
  • Okonche
   971106
  • Okpinya
   971106
  • Okpoma
   971106
  • Omope
   971106
  • Onyike
   971106
  • Opoan
   971106
  • Orihi
   971106
  • Oshirigwe
   971106
  • Otakini
   971106
  • Otakpi
   971106
  • Otunche
   971106
  • Owori-Obotu
   971106
  • Oyiwo
   971106
  • Uchenyum
   971106
  • Ucho
   971106
  • Ugburu
   971106
  • Ukpa
   971106
  • Ukpila
   971106
  • Ukpute
   971106
  • Umoda
   971106
  • Utabiji
   971106
  • Wori-Obotu
   971106

Benue Other Codes