Udung-Uko LGA Postal Code

Udung-Uko Postal Codes is 523105 to 523106. this Local Government Area is located in Akwa Ibom State, South South Geopolitical Zone of Nigeria. For more details on the list of ZIP codes or Postal codes in Udung-Uko LGA, find the code along with the Area and location.

District List


Udung-Uko ZIP Codes

  Place
  Postal Code
 1. Afaha Okpo
  • Edikor Eyiba
   523105
  • Edikor Eyobiosio
   523105
  • Edikor Eyokpu
   523105
  • Eniongo
   523105
  • Eye Oko
   523105
  • Eyo Atai
   523105
  • Eyo Atang
   523105
  • Eyo Ating-Osung
   523105
  • Eyo Ebieme
   523105
  • Eyo Esio Osung
   523105
  • Eyo Nsek
   523105
  • Eyo Okponung
   523105
  • Eyo Ukpe
   523105
  • Eyo Uliong
   523105
  • Eyo Ulung
   523105
  • Eyo Uwe
   523105
  • Eyobisung
   523105
  • Eyofin
   523105
  • Uboro Isong Inyang
   523105
  • Udung Adatang
   523105
  • Udung Esio
   523105
  • Udung Uko
   523105
  • Usung
   523105
 2. Okpo Clan
  • Enino
   523105
  • Eyiba
   523105
  • Eyo Ating Osung
   523105
  • Eyo Esin
   523105
  • Eyo Esio Usung
   523105
  • Eyo Uliong
   523105
  • Eyo-Ating
   523105
  • Eyobiosio
   523105
  • Eyofin
   523105
  • Eyoko
   523105
  • Eyokponung
   523105
  • Eyokpu
   523105
  • Eyosio-Osung
   523105
  • Eyotai
   523105
  • Udng Otok
   523105
  • Udung Adatang
   523105
 3. Ubodung
  • Ekim
   523106
  • Ubodung
   523106
 4. Ubodung Clan
  • Ekim
   523106
  • Ubodung
   523106

Akwa Ibom Other Codes