Zaki LGA Postal Code

Zaki Postal Codes is 752105. This Local Government Area is located in Bauchi State, North East Geopolitical Zone of Nigeria. For more details on the list of ZIP codes or Postal codes in Zaki LGA, find the code along with the district and location.

District List


Zaki ZIP Codes

  Place
  Postal Code
 1. Sakwa
  • Aishi
   752105
  • Alangawari
   752105
  • Alari
   752105
  • Amar Mari
   752105
  • Anamo
   752105
  • Aririn Sakwa
   752105
  • Babbadige
   752105
  • Badagana
   752105
  • Bagalu
   752105
  • Bakari
   752105
  • Barwarin Kudu
   752105
  • Chibiyayi
   752105
  • Chirimari
   752105
  • Cnacharam
   752105
  • Dagumani
   752105
  • Daudiri
   752105
  • Daushe
   752105
  • Dugumani
   752105
  • Fagimari
   752105
  • Fuchukuwa
   752105
  • Gaguimari
   752105
  • Garunfaram
   752105
  • Gatashiya
   752105
  • Gumai
   752105
  • Gurara
   752105
  • Gwalalun
   752105
  • Jajeri
   752105
  • Jalkatari
   752105
  • Jandago
   752105
  • Jatauri
   752105
  • Jedde
   752105
  • Jolga
   752105
  • Kachan
   752105
  • Kadirawa
   752105
  • Kafin Larabawa
   752105
  • Kagummaje
   752105
  • Kameme
   752105
  • Kankaleri
   752105
  • Kauneri
   752105
  • Lafarmari
   752105
  • Lariye
   752105
  • Madufa
   752105
  • Mara
   752105
  • Maraba Gumai
   752105
  • Marakawa
   752105
  • Mur-Mur
   752105
  • Ragwaram Da`u
   752105
  • Ragwaram Tankwali
   752105
  • Sabon Garin Sakwa
   752105
  • Sabon Sara
   752105
  • Sade
   752105
  • SAKWA
   752105
  • Sandi Galau
   752105
  • Talbarin Bare Bari
   752105
  • Talbarin Fulani
   752105
  • Tatije
   752105
  • Tello
   752105
  • Tijjane
   752105
  • Zainameri
   752105
  • Zamaramari
   752105
 2. Zaki
  • Aburbur
   752105
  • Adamante
   752105
  • Adishin
   752105
  • Agoguma
   752105
  • Agon
   752105
  • Agusha
   752105
  • Akeza
   752105
  • Alagarno
   752105
  • Alganari
   752105
  • Alhajeri
   752105
  • Amalewa
   752105
  • Andama
   752105
  • Ariri
   752105
  • Asake
   752105
  • Asurbun
   752105
  • Atakuya
   752105
  • Babuwuri
   752105
  • Bagam
   752105
  • Bakatuma
   752105
  • Balkiri
   752105
  • Barnesu
   752105
  • Barwari
   752105
  • Bima
   752105
  • Bindiri
   752105
  • Bulagana
   752105
  • Bulturi
   752105
  • Bursali
   752105
  • Caldimari
   752105
  • Dala-Dagum
   752105
  • Damewa
   752105
  • Damodi
   752105
  • Dasare
   752105
  • Daya
   752105
  • Disini
   752105
  • Dudduru
   752105
  • Dukawa
   752105
  • Dukkuri
   752105
  • Fiyo Fiyo
   752105
  • Futti'
   752105
  • Gadai
   752105
  • Gara
   752105
  • Garin Gami
   752105
  • Garin Malam
   752105
  • Gasakakum
   752105
  • Gatuma
   752105
  • Gauya
   752105
  • Gayambo
   752105
  • Gujarma
   752105
  • Gurka
   752105
  • Jalkatari
   752105
  • Jama`Aren Katagum
   752105
  • Jujjin
   752105
  • Juliahi
   752105
  • Jumbori
   752105
  • Jundu
   752105
  • Kadabdu
   752105
  • Kajawai
   752105
  • Karayan
   752105
  • Kaskindin
   752105
  • KATAGUM
   752105
  • Kirchubuwa
   752105
  • Kizir
   752105
  • Kore Mabbi
   752105
  • Kuduban
   752105
  • Kukawa
   752105
  • Kwayamri
   752105
  • Ladari
   752105
  • Lodiyo
   752105
  • Machanguwa
   752105
  • Mai Kore
   752105
  • Mainako
   752105
  • Mainari
   752105
  • Maiwa
   752105
  • Makawa
   752105
  • Makintari
   752105
  • Maluri
   752105
  • Manawaski
   752105
  • Mandamari
   752105
  • Masaje
   752105
  • Migiya
   752105
  • Nduya
   752105
  • Rajuwa
   752105
  • Sabakuwa
   752105
  • Sabon Gari
   752105
  • Saidiri
   752105
  • Sansan
   752105
  • Santalmari
   752105
  • Saradugum
   752105
  • Sutuwa
   752105
  • Tabbasu
   752105
  • Tadire
   752105
  • Tagoyo
   752105
  • Tashena
   752105
  • Tikirje
   752105
  • Tubsiga
   752105
  • Turari
   752105
  • Wareki
   752105
  • Wasari
   752105
  • Zango
   752105
  • Zaratku
   752105
  • Ziga
   752105
  • Zinah
   752105

Bauchi Other Codes